# 882       (2)      30.03.2009 mardu
<xiit`> mida vittu epl
<xiit`> Kul-lam-äe ek-sis vei-di – Ka-lev/Cra-mo ka-su-tab see-rias pea-mi-selt ühek-sat män-gi-jat. Va-he-tus-me-hed Ta-nel Sokk, Val-mo Krii-sa, Rait Keer-les ja Ta-nel Sokk tõid värs-kust ja ul-just ning and-sid olu-li-se osa poo-l-ajae-dus-se 49:23.
<xiit`> OTA MIS SEE ON:d
<Lizard> ajakirjanike emakeeletund
<Lizard> toimetaja andis silbitamisharjutuse
 
Lisa kommentaar