# 573       (0)      21.11.2005 Mari
Tairi: teeme et kõik ee... täishäälikud peab capsiga tegema!!:::D:D:D:D:D nii saab klaviatuuriprobleeme harjutada:D
Mari: ok
Mari: :D
Tairi: dAvAI
Mari: nOnII
Tairi: :D
Tairi: jA mUIdUgI kA EEstI kEElt
Tairi: suht aige:D
Mari: ÕÕ lAUd On mIngI sItAnE
Tairi: :D
Mari: mlngl:D
Tairi: hÄÄ hÄÄ:D
Mari: jAAk AjAs mIngIt tOItU nIIkUInII
Mari: :D
Tairi: OIjAh tAhAks ArdU vÕI kUhUgIlE hÄngImA:D:D:D
Mari: trIlAlAA-trAlAlAA
Mari: :D
Tairi: jAA jAA ÄrA sÜÜdIstA tEIsI
Tairi: mÖhh??:D
Mari: nOnII-sEE lÄhEb nAljAkAtEssE lOgIdEssE:D
Tairi: mIs AsjA sA AjAd?
Mari: ÄrA pAnE tÄhElE:D
Tairi: OOOOkEI sIIs
Mari: :D
Tairi: kUUlE nII On jU pÄrIs ÄgE krIbAdA
Tairi: :D
Mari: mA tEAn:D
Tairi: tAhAn IkkAgI ArdU. VEITS hIgInE jA njUkE njAh...... OlI vEIts jAh AgA...:D
Mari: :D:D:D:D:D:D:D
Tairi: okou. kuule mul on homme eesti keeles etteütlus 'suur ja väike täht' :D:D
Mari: ROFL!!!!!

Ämn...Mis siin nii naljakat oli?:D
 
Lisa kommentaar